top of page

Tanavarangerløypas dag Skjærtorsdag 14. april


Håper du i år får en trivelig tur i Tana-Varangerløypa 14.mars 2022.Registrerer deg i registreringsbøkene.

Da deltar du også i trekningen av kr. 2 000 hhv under og over 16 år

Ønsker du Blodsliter diplom? Det tildeles etter 1. 5. og 10.gang osv.

Skriv adresse i registrerings boka i Vadsø. Lesbart!! Eller send adresse til mauritzs@online.no

Økonomi:

Tana-Varangerløypa har ingen inntektsgivende aktiviteter, og.har nå også mistet viktige sponsorer. Din støtte er derfor svært viktig for å holde driften i gang.

Send derfor et passende beløp til

VIPPS 513984 eller

Tana-Varangerløypa konto 4930 10 01435

ST.Hanshaugen 18

9800 Vadsø

GOD TUR!

For Tana-Varangerløypa

Lars Mauritzsen, teknisk ansvarligSiste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page