top of page

Samfunnsløftet og Sparebanken Nord-Norge støtter oss


Skihytteutvalget er i full gang med bygging og legging av klopper.

Det legges 70 meter med klopper i myrene nedenfor Skihytta. Dette er virkelig et løft til glede for alle som bruker området!

Takket være støtte fra #Samfunnsløftet og Sparebanken Nord-Norge er dette mulig.


Vi har vært så heldige å få midler til oppgradering av stadionfasiliteter- nytt høyttaleranlegg til kr 100 000 og sperregjerder til kr 75 000. I tillegg til kloppelegging av myrområdene nedenfor Skihytta.


Klubben takker #Samfunnsløftet og Sparebanken Nord-Norge for støtten. Dette er et utrolig viktig bidrag for oss.

Her er forberedelsene i gang.Litt maskinhjelp må til for å frakte materialene de nesten 10 kilometrene fra Stadion til Skihytta.
Se hvor fint det blir.

De gamle og ødelagte pallene er fjernet og kjørt ned.
bottom of page