Polarpia har vært i Vadsøbyen

Melding fra Polarstjernen:

Våres maskin har nu vært til byen å snudd, så da har dokker løyper i mesteparten av dokkers traseer😊

God helg 😊


Takk fra oss i VSK!