Kjøring av løyper

Hei, vi en teknisk feil på løypemaskinen, derfor ikke kjørt den kjørt. Skuter, slådd og sportrekker har kjørt.