Nyheter
Langrenn
Skihytta
Organisering
Skikarusellen
Vadsørennet
Løypenettet
Tana-Varangerløypa
Orientering
KM 2015
Linker
   

   

   

   

   

   Avento AS   
  Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Vadsø skiklubb tirsdag 28. mars 2017, kl 1900 på Stadionbygget.

1.     Ordinære årsmøtesaker. Eventuelle saker som ønskes tatt opp må være styret i hende mandag 20. mars 2017.
 
2.    Langrennsutvalget og Hytteutvalget bes lage sine årsberetninger og levere disse i elektronisk format til undertegnede innen 21.03.16. Rapporteringsperioden ifm årsmeldingen er fra forrige årsmøte, 31.03.16 - 31.03.17
3.    Dersom noen besitter kvitteringer fra innskudd eller kjøp ifm regnskapet 2016, bes disse levere dette til Trygve på regnskapskontoret snarlig. 
4.    Valgkomite ble på årsmøtet i 2016 sammensatt med Kyrre Jørgensen og Monica Jonassen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og legger frem sitt forslag til sammensetning på årsmøtet.
        1.    For hovedstyre (7 medlemmer - 5 faste + 2 ledere fra hver sitt utvalg)
        2.    Langrennsutvalg (3 medlemmer)
        3.    Hytteutvalg (4 medlemmer) 
        4.    To revisorer 

Gjelder for alle representanter at de i fjor ble valgt for 1 år.    
 

(02.03.2017)